ПРОЦЕНКА НА СОЛАРЕН ПОТЕНЦИЈАЛ

Колку енергија може да се произведе од соларни панели на било која локација?

98% сигурност

Намалете го ризикот и зголемете го производството на енергија

Предвидете го енергетскиот потенцијал и повратокот на инвестицијата

УСЛУГИ

Соларни Податоци за вашите потреби

Проценка на енергетски капацитет со Solar Data

СУПЕРИОРНА ПРЕЦИЗНОСТ

До 98% сигурност во проценката, базирана на сензорски податоци од самата локација.

НАЈПРЕЦИЗНИ АЛГОРИТМИ

Моделите на Solar Data за симулација не енергетско произвводство се базирани на препораките на организации како NREL, IRENA итн.

CLASS 2 сензори

ISO стандардизрани сензори за мерење на метеоролошки параметри.

ПРИДОБИВКИ

НАМАЛЕН РИЗИК

Зголемена сигурност значи намален ризик за инвеститорот. Осигурајте се во Вашата следна инвестиција во фотоволтаици.

СИМУЛАЦИЈА НА НЕКОЛКУ ВАРИЈАНТИ

Добијте неколку проценки за истата локација со варијација на компонентите и изберете ја најдобрата.

ИНФОРМИРАНА ОДЛУКА

Предвидете повраток на инвестицијата и направете рационална одлука за Вашиот капитал базирана на физибилити студија.

Мониторинг на постоечки фотоволтаични системи

ДОЗНАЈТЕ ДАЛИ СИСТЕМОТ РАБОТИ ОПТИМАЛНО

Производството на енергија од системот може да биде помало од оптималното поради дефекти, нечистотија на панелите и други причини.

ДОЗНАЈТЕ НИВО НА ВАЛКАНОСТ НА ПАНЕЛИТЕ

Одредете го степенот на валканост на фотоволтаичните модули и предвидете кога ќе биде потребно нивно чистење.

ОДРЕДЕТЕ СТЕПЕН НА ДЕГРАДАЦИЈА

Ефикасноста на фотоволтаичните модули деградира со тек на време. Дознајте дали степенот на деградација се совпаѓа со карактеристиките од производителот.

ПРИДОБИВКИ

РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА ДЕФЕКТИ

Детектирајте дефектни компоненти во системот веднаш штом се појави деградација на ефикасноста. Креирајте аларми и критериуми под кои ќе бидете известени.

МАКСИМИЗАРАЈТЕ КОЛИЧЕСТВО ЕНЕРГИЈА

Со коригирање на дефектите во системот веднаш, перформансот на системот се зголемува.

ОДРЕДУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИ НА СИСТЕМОТ

Дознајте го перформансот на системот веднаш. Нема потреба за чекање година дена за да се пресмета годишен просек.

ПОДАТОЦИ ЗА ЕКСПЕРТИ

TMY

Корегирани "стандардни метеоролошки години" со помош на податоци од самата локација и историски податоци.

МЕТЕОРОЛОШКИ ПОДАТОЦИ

Ирадијација, температура и влажност од нашите сензори. Пристап во живо до централизирана база со податоци.

API и интеграција

Целата функционалност е достапна како API. Контактирајте не за специфична интеграција.

ПРИДОБИВКИ

ПОВИСОКИ P90 и P99

Податоци од самата локација може да ги зголемат P90 и P99 вредностите за 5% и 10% соодветно.

ИЗВЛЕЧЕТЕ НАЈМНОГУ ОД СИСТЕМОТ

ОПТИМИЗИРАЈТЕ ГИ ТЕХНИЧКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Симулирајте различни варијации на компонентите, различни инвертери, различен тип модули итн.

ПРИЛАГОДЕТЕ ГИ КРИВИТЕ НА ПОТРОШУВАЧКА И ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА ДА СЕ СОВПАЃААТ

За лица кои што ја конзумираат произведената енергија, наоѓање на оптималната поставеност на модулите за да се максимизира стапката на искористеност на енергијата.

КОНСАЛТИНГ УСЛУГИ

Изведуваме студии во склоп со Вашите потреби и побарувања.

ПРИДОБИВКИ

ЗГОЛЕМЕНА ЕФИКАСНОСТ

Оптимизацијата значи згоелемена ефиканост на системот со избор на соодветните компоненти и спецификации.

ПОДОБРА ИСКОРИСТЕНОСТ НА КАПИТАЛ

Оптимизација на параметри и намалување на цената на системот.

ПРОЦЕНКА НА ПЕРФОРМАНС

Проценка на перформансот на системот за најкраток рок.

Процес на проценка

Дознајте повеќе за процесот за проценка на соларен потенцијал.

Солар Дата Колектор уред се поставува на локацијата

Податоци се прибираат неколку месеци

Се подготувуваат извештаи и физибилити студија

Услуга за мониторинг

Дознајте повеќе за процесот за мониторинг на веќе постоечки системи.

Солар Дата Колектор уред се инсталира на локацијата

Мониторингот започнува веднаш и е достапен 24-7

Се подготвуваат периодични извештаи

Оптимизирајте го системот

Дознајте повеќе за процесот за оптимизација.

Се прибираат информации за локација, карактеристики и потреби

Се извршува симулација и детална анализа

Се подготвуваат препораки за системот

Наши клиенти

Овие компании соработуваа со нас!

Адреса:

16та Македонска Бригада 2/3-3
1000 Скопје
Македонија

Телефони:

+389 74 222 105;
+389 78 278 775;
+389 77 709 812

Работно време:

Понеделник - Петок: 09:00 - 17:00

Подржано од: